Difúzní lišta DLD - účelné doplnění sanace zdiva

Difúzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Difúzní lišta odstraňuje defekty na omítkách, které vznikají z důvodu nadměrného zkoncentrování vodní páry ve styku svislé omítky s podlahou.

VESTAM, s.r.o. - největší prodejce difúzních lišt v ČR, nejnižší ceny v ČR

Difuzní lišta - DLD se osazuje na stěny např.:

V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti

U podřezání a zarážení chromniklových desek

U injektáže zdiva

V prostoru mezi podlahou a rovinou provedení dodatečné izolace vzniká prostor, který není ošetřen proti vzlínající vlhkosti, která zde proniká ze zdiva a podpodlahových konstrukcí. Následně tato vlhkost pak povrchově po stěně proniká výše do prostoru, který je izolován.

Pro difuzní překrytí injektážních vrtů dodatečné injektážní clony

 

Ukončující lišta dodatečné izolace podřezávaného zdiva nad podlahou nebo v soklu

(pokud izolaci není možné propojit na izolace podlah)

Jako difuzní dilatační lišta v místech s větším působením vody a vlhkosti např. odstřikové nebo nad nepropustným obkladem

 

U podlahy jako difuzní soklová lišta

 

Lišta funguje současně jako dilatace mezi různými druhy omítek.

Při provádění sanace zdiva pouze sanačními omítkovými systémy, odpovídajícími směrnici WTA, může difuzní lišta osazena v kritickém místě (např. nad podlahou) výrazně prodloužit životnost těchto omítek. Opticky nepůsobí nijak rušivě, jen u památkově chráněných staveb je použití problematické tam, kde musí být zachován původní charakter stavebního stylu.

Montáž

Lišta se montuje do úrovně nášlapných vrstev podlahových konstrukcí na dobře očištěné zdivo.

1) Ke zdivu ji lze kotvit pomocí cementových terčíků (obdoba kladení bělninových obkladů) ve vzdálenostech 40 - 60 cm od sebe v úrovni podlahy, nad soklem nebo v úrovni dodatečně provedené hydroizolace, vyrovnat latí do omítníků, u exteriérové lišty do upravených omítníků.
Pokud je prostor za lištou větší než 1,5 cm použije se distanční vložka k DLD, aby při omítání nedošlo k zaplnění spáry maltou.

2) Suchou montáž lze provést pomocí natloukacích hmoždinek a distančních podložek, kterými se vymezuje prostor nerovného zdiva s lištou. Podložky je nejlépe zhotovit z umělé hmoty, která trvale odolává vlhkému prostředí.

Před montáží je vhodné opatřit lištu malířskou páskou nebo folií na ochranu před poškozením.

Materiál použitý k výrobě (PVC typ VINNOLIT K 704) je pro daný účel netoxický a zdravotně nezávadný, je samozhášivý a vyhovuje normám čl. 11 IEC 1048 – 1 a dod. 1. čl. 55 ČSN 370001.

Spojení jednotlivých lišt se provádí přeplátováním záklopové lišty přes předchozí díl. Z hlediska estetického je vhodné, aby otvory mřížek byly vůči sobě posunuty o 50 mm.
Spojení přeplátováním umožňuje pevné a zároveň estetické provedení vnějších rohů. Instalované lišty lze využít i např. k dodatečné instalaci slaboproudého rozvodu. Lištu je možné i po delší době bez větších zásahů do omítky jednoduchým způsobem demontovat pro provedení např. opravy, nebo doplnění injektáže.

Z hlediska úspěšnosti provedené sanace je však nezbytné provádět podobná opatření i z hlediska vnější strany zdiva. Nejlépe ve stejné výškové úrovni, aby hromadící se vlhkost mohla v podobě vodních par difundovat rovnoměrně z obou stran zdiva.

Difuzní lišta – DLD-e, je nad otvory opatřena průběžnými stříškami a je přizpůsobena podmínkám pro vnější použití.
Stříšky dostatečně chrání otvory v liště proti zatečení stékající vody po fasádě i proti srážkovým vodám pod úhlem až do 45 stupňů

Vně objektu nelze lištu osazovat v blízkosti terénu, poněvadž by správná funkce byla narušena tajícím sněhem a odstřikem srážkových vod.

U dodatečně prováděných sanací, např. nad stávajícím soklem keramické dlažby se lišta osazuje až nad tento sokl. Pokud je při sanaci sokl odstraněn, lze difuzní lištu osadit v místě bývalého soklu.

V rozích a nárožích se lišta nařízne a ohne přes pevnou hranu – viz fotografie.

Dostatečná pružnost použitého materiálu k výrobě zaručuje možnost tvarování při osazování lišty na různě zaoblená místa konstrukce až do poloměru 2,5 m bez jakýchkoliv úprav. Menších poloměrů lze dosáhnout vyříznutím klínů podle potřeby.

Technické parametry

Označení:

DLD-i 70/14 difuzní lišta dvoudílná – interierová
DLD-e 70/14 difuzní lišta dvoudílná – exterierová

Rozměr:

70 x 14 x 2500 mm

Velikost otvorů:

4 x 50 mm

Počet otvorů:

40 / bm

Materiál:

PVC

Barva:

Bílá – povrch lze barevně upravit akrylátovými barvami

Odolnost proti UV:

Materiál obsahuje UV stabilizátor, je odolný proti UV záření.

Difuzní lišta interiérová

Difuzní lišta exteriérová

Kontakty

VESTAM, s.r.o.
Krnovská 48/34
746 01 Opava

Objednávky vyřizuje:
Ing. Miroslav Černý
Mobil: 606 716 222
E-mail: vestamcz@seznam.cz

Pro zákazníky z regionu je možno difúzní lišty odebrat u našeho smluvního prodejce:
STAVEBNINY JANÍK, Bílovecká 24, 746 01 Opava
pí. Magdalena Jašková tel.: 553 793299, 775761579

 

Copyright 2019, Vestam, s.r.o. | Realizace i-servis.cz